AGREF spol. s r. o. bola založená 4. januára 1991.

Naše pôsobenie patrí do oblasti malého a stredného podnikania v poľnohospodárstve.

Firma sa zameriava na odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, na výrobnú činnosť a služby. V roku 1996 sme rozšírili našu činnosť o prvotnú poľnohospodársku výrobu, t.j. o rastlinnú a živočíšnu výrobu. V rámci rastlinnej výroby sa zaoberáme pestovaním obilovín a živočíšna výroba je zameraná na chov prasníc a na výkrm ošípaných.

  Výrobná činnosť

  Obchodná činnosť

  • zabezpečenie komplexných technologických zariadení na výrobu kŕmných zmesí
  • nákup a predaj živých zvierat
  • nákup a predaj produktov rastlinnej výroby
  • sme výhradným dovozcom vitamínovo-minerálnej mliečnej zmesi pre odchov teliat BOCI MIX a komplexnej kŕmnej zmesi predštartérovej na skorý odstav prasiatok BABITO

  Závlahová technika

  • generálne opravy závlahových zariadení FREGAT, výroba rozdeľovacích ventilov
  • rekonštrukcia Sigmatic z elektropohonu na hydropohon
  • výroba prihnojovacích zariadení na aplikáciu kvapalných a vodorozpustných hnojív súčasne so zavlažením najmä u zeleniny a kukurice ako i ďalších plodín

  Nákladná doprava

  • vnútroštátna a medzinárodná nákladná automobilová doprava

  Poradenská činnosť

  • poradenská činnosť v oblasti hospodárskych zvierat
  • optimalizácia zloženia kŕmných zmesí pomocou lineárneho programovania

  Komplexné servisné služby

 
© AGREF spol. s r.o.
Design: g.biz 

Úvodná strana Výroba premixov Rastlinná výroba Živočíšna výroba Závlahová technika Nákladná doprava agref@agref.sk