Spoločnosť bola založená 15.februára v roku 2000 anglickou spoločnosťou Taylor Dyne Ltd. ako jej stopercentná majetková účasť na Slovensku. Na začiatku bolo zamestnaných 12 robotníkov a 4 pracovníci v administratíve a sídlom firmy sa stali....


V súčasnosti vyrábame okrem bežne vyrábaných káblových zväzkov aj káblové zväzky pre nových zákazníkov z Anglicka ako Bergstrom , Wordsworth,Optare a snažíme sa o získanie nových zákazníkov aj v Nemecku a v Maďarsku. Máme rozpracované nové obchodné prípady....

Od začiatku našej výroby sme dosahovali výborné výsledky na poli kvality pretože celý manažment spoločnosti predtým pracoval v nemeckej káblovej firme,ktorá bola certifikovaná podĺa ISO 9000.V tomto zmysle bol zavedený dočasný systém riadenia kvality,ktorý....

Medzi hlavné ciele spoločnosti budú patriť :
 • Dosiahnutie certifikátu kvality v roku 2002 ISO 9001: 2000 a v roku 2003 QS 9000.

 • Zlepšenie technologického vybavenia nákupom nových zariadení
 • ....

   
  Copyright © 2001 SK Electrical Systems   Design: g.biz
              Opt. pre Microsoft Internet Explorer 5.0


  Úvodná strana História Súčasnosť Kvalita Budúcnosť Kontakt slovensky english deutsch magyar